Visitatierapporten

In het voorjaar 2020 heeft Pentascope het maatschappelijk presteren van De Woningraat over de periode 2015-2019 in beeld gebracht. In deze periode fuseerden Goed Wonen Benschop, Woningbouwvereniging Lopik en Woningbouwvereniging Oudewater. Het accent van de visitatie heeft gelegen op de periode na de fusie.