Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden.

Beloning
De honorering (beloning) valt binnen de wettelijke kaders. Deze is opgenomen in het jaarverslag.

Hieronder staat het actuele rooster van aftreden.