Agenda ALV

De volgende Algemene Leden Vergadering is gepland op 8 december 2021.

Alle leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Op de agenda zal o.a. staan :

Verslag ALV 30-06-2021
Presentatie begroting
Toelichting stand van zaken diverse projecten
Rondvraag