Integriteitscode

De Woningraat is er in hoofdzaak voor om die doelgroepen te huisvesten die daar zelf niet in kunnen voorzien. Onze kernwaarden zijn klantgericht, betrokken, flexibel, ambitieus en professioneel. Vanuit onze professionaliteit vinden wij het erg belangrijk om integer te werken. In deze integriteitcode leggen wij vast wat wij verstaan onder integer werken. In de integriteitscode hebben wij vastgelegd wat De Woningraat verstaat onder integer werken.

Indien er toch het vermoeden van een misstand is, hebben wij de manier dat wij daarmee omgaan vastgelegd in een Klokkenluidersregeling.

Voor het indienen van een melding kan ons contactformulier gebruikt worden 

Als je anoniem wilt melden kan je bellen naar De Woningraat (085 210 1910) of ons een brief sturen.