Zoeken naar geschikte locaties voor nieuwbouw in Lopik

Samen met de gemeente Lopik gaan we onderzoeken welke plekken in Lopik geschikt zijn voor de bouw van nieuwe huurappartementen. Eén van de locaties die mogelijk in aanmerking komt is in Lopik-dorp tussen de Merelstraat en de President Kennedylaan, ter hoogte van de Reigerhof.     

Op deze plek staan nu 48 huurwoningen. Als blijkt dat het haalbaar is om hier betaalbare huurappartementen te bouwen dan gaan we waarschijnlijk (een deel van) de bestaande woningen slopen. De betrokken bewoners zijn daarvan op de hoogte.  

Tekort aan betaalbare huurappartementen

Marieke Teitink, directeur-bestuurder van De Woningraat: “We hebben hier in Lopik een tekort aan betaalbare woningen. Jongeren blijven daardoor noodgedwongen langer thuis wonen. Ouderen kunnen niet doorstromen naar een passende woning, als zij dat willen. De woningmarkt loopt zo vast. We zoeken nu plekken in Lopik waar we huurappartementen kunnen bouwen die aansluiten bij de vraag van nu en in de toekomst. Modern, energiezuinig betaalbaar en dichtbij voorzieningen zoals de supermarkt en de huisarts.  “ 

Nieuwbouw van basisscholen  

Ook wordt gezocht naar een geschikte locatie voor nieuwbouw van de basisscholen De Regenboog en De Nieuwe Wiel. De huidige schoolgebouwen zijn aan vervanging toe en besloten is dat de twee scholen samengaan in één gebouw. In eerste instantie willen de scholen kijken of nieuwbouw op hun huidige plek aan de Juliana van Stolberglaan of de Emmalaan mogelijk is. Als nieuwbouw bij de huidige locaties niet kan, is het wellicht mogelijk om in Lopik-dorp nieuw te bouwen. Dat moet dan onderzocht worden.   

De komende tijd gaan we samen met de gemeente en de scholen verder uitzoeken wat mogelijk is en haalbaar is. We verwachten eind 2024 meer te weten. We houden betrokken bewoners en omwonenden op de hoogte van het onderzoek. Mocht blijken dat het plan haalbaar is, dan kunnen zij ook meedenken met de plannen.   

Groot onderhoud aan woningen Berkehof en Wilgestraat 

Elders in Lopik-dorp starten we begin 2025 met groot onderhoud. Het gaat om 36 woningen aan de Berkehof en de Wilgestraat. Het dak en de kozijnen worden vernieuwd en de woningen krijgen betere isolatie.