Mooi nieuws voor De Schuylenburcht

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de bouw op de locatie De Schuylenburcht in Oudewater. Een belangrijk onderdeel van het plan is de realisatie van 25 appartementen waarvan de bewoners zorg krijgen van de Wulverhorst.

Intentieovereenkomst is getekend

De Woningraat en de Wulverhorst hebben een intentieovereenkomst getekend voor de Schuylenburcht. Op locatie de Schuylenburcht worden 69 appartementen gerealiseerd en een gezamenlijke ontmoetingsruimte. In de intentieovereenkomst is vastgelegd dat 25 appartementen beschikbaar zijn voor cliënten van de Wulverhorst. Daarnaast wordt de gemeenschappelijke ruimte, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, door de Wulverhorst beheerd. 

De intentieovereenkomst is ondertekend door Joyce Jacobs, bestuurder van de Wulverhorst en Marieke Teitink, directeur-bestuurder van De Woningraat.

Kijk hier voor meer informatie over het project.

Op de website van De Woningraat is meer informatie over het project te lezen. Heeft u interesse in een appartement? De verhuur zal na de start van de bouw beginnen. Op onze website is hier ook meer informatie over te vinden.