De Woningraat en De Huurdersraat hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend

De afspraken over hoe we samenwerken zijn geëvalueerd. Op basis daarvan hebben we onze samenwerkingsovereenkomst aangepast. Op dinsdag 5 oktober hebben we de nieuwe overeenkomst samen ondertekend.

Kijk voor meer informatie over De Huurdersraat op de website van De Huurdersraat