Huurdersvereniging

De Woningraat vindt het belangrijk dat huurders mee kunnen praten. Er is een huurdersvereniging opgericht.

De Huurdersraat is de vereniging van huurders voor huurders!

De Huurdersraat is een onafhankelijke vereniging die zich primair inzet voor de huurders van de woningcorporatie De Woningraat. Deze corporatie beschikt over ongeveer 2.000 woningen in Oudewater, Lopik en Benschop.

De Huurdersraat is ontstaan naar aanleiding van de fusie tussen de Woningbouwvereniging Oudewater, de Woningbouwvereniging Goed Wonen en de Woningbouwvereniging Lopik in 2017. Door De Huurdersraat zijn nu ook de huurders van de verschillende kernen verenigd. Het resultaat is één representatieve, actieve en deskundige huurdersbelangenorganisatie die bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening en van de lokale volkshuisvesting.

Veel gevraagd over Huurdersvereniging

Heeft De Woningraat een huurdersvereniging?

Algemeen

Ja, huurdersvereniging De Huurdersraat

Hoe kan ik De Huurdersraat bereiken?

Algemeen

Meer informatie over De Huurdersraat is te vinden op www.dehuurdersraat.nl