Samenwonen

In de veelgestelde vragen staat informatie voor als je wilt gaan samenwonen. Wil je medehuurderschap aanvragen? Lees dan eerst de toelichting. 

Veel gevraagd over Samenwonen

Ik ga samenwonen en ik wil dat mijn partner ook op het huurcontract komt. Kan dat?

Algemeen

De eerste twee jaar zien wij je partner als inwoner. Een inwoner kan geen enkele aanspraak op de woning maken. Na twee jaar kun je medehuurderschap aanvragen. Je toont medehuurderschap aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat je twee jaar samen ingeschreven staat op het adres. Ook overhandig je bewijsstukken als bijvoorbeeld samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen waarmee je een duurzame gemeenschappelijke huishouding aantoont die op de toekomst is gericht. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder.

Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huur?

Algemeen

Ja, dit kan gevolgen hebben voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag.

Ik ga samenwonen. Moet ik daarvoor toestemming aan jullie vragen?

Algemeen

Nee, je hoeft ons geen toestemming te vragen. Het is wel wenselijk dat je dit aan ons laat weten. Stuur een info@dewoningraat.nl waarin je ons laat weten wie bij je komt wonen.