Huisbewaring

Huisbewaring is het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij tijdelijke afwezigheid van de huurder(s). Huisbewaring wordt toegestaan voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar.

Veel gevraagd over Huisbewaring

Wat is huisbewaring?

Algemeen

Huisbewaring is het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij tijdelijke afwezigheid van de huurder(s).

Voor hoe lang kan ik huisbewaring aanvragen?

Algemeen

Huisbewaring kan aangevraagd worden voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar.

Kan ik huisbewaring meerdere keren aanvragen?

Algemeen

Je kunt huisbewaring maar één keer aanvragen.

Waar moet ik aan voldoen om in aanmerking te komen voor huisbewaring?

Algemeen

Huisbewaring is uitsluitend toegestaan als de hoofdhuurder aantoonbaar tijdelijk; voor werk of studie in het buitenland woonachtig moet zijn; in verband met langdurige verpleging of verzorging geen gebruik kan maken van de woning; vanwege een langdurige reis afwezig is; vanwege proef samenwoning; remigratie; of andere zwaarwegende reden.

Wat zijn de regels en voorwaarden voor huisbewaring?

Algemeen

Aan huisbewaring zijn regels en voorwaarden verbonden: Aan de huisbewaarder kan door de huurder geen hogere vergoeding in rekening worden gebracht dan de huur die de huurder betaald aan De Woningraat. De huisbewaring eindigt als de huurder niet of niet tijdig terugkeert naar de woning. De huisbewaarder moet bekend zijn en mag niet beschikken over een zelfstandige woning. Toestemming voor huisbewaring wordt niet verleend aan minderjarige personen (minimum leeftijd is 18 jaar). Met huisbewaring wordt niet ingestemd als het gaat om niet noodzakelijke of niet aantoonbare afwezigheid. Voor de huisbewaarder zijn geen normen voor de woningbezetting of inkomenseisen van toepassing. De huisbewaarder wordt in verband met woonruimteverdeling beschouwd als iemand die niet beschikt over zelfstandige woonruimte. Bij proef samenwonen mag er geen sprake zijn van een tweede huur- of koopcontract. De (hoofd)huurder blijft gedurende de looptijd van de huisbewaring verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien de hoofdbewoner reeds elders verblijft en de woning zonder toestemming in gebruik is gegeven.

Hoe vraag ik huisbewaring aan?

Algemeen

Je kunt huisbewaring hier aanvragen. De ingevulde aanvraag met de gevraagde gegevens stuurt u naar Kapellestraat 19, 3421 CT Oudewater.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik een huisbewaring wil aanvragen?

Algemeen

De aan te leveren gegevens staan vermeld in het aanvraagformulier.

Krijg ik huurtoeslag tijden de periode van huisbewaring?

Algemeen

Gedurende de periode van huisbewaring kunnen de huurder en de huisbewaarder niet in aanmerking komen voor huurtoeslag.